Nano teknolojiyi yatırımlarınızla buluşturmak ister misiniz ? Nanodunya ile dünya teknolojisi.. Nanoteknolojik cihazlar hızla yayılmakta ve tıp, elektronik ve enerji üretimi gibi alanlarda aktif olarak kullanılmaktadır.

Nano teknoloji ile tanışın.

Nanoteknoloji maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme, aygıt geliştirmekle ilgilidir.
1 nm, metrenin milyarda biridir.

Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim araştırmacıları, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır.

Detaylı bilgi alın.

Nanoteknolojiyi bu kadar ilginç kılan unsur, malzemeler nano-boyutta makrodünyadan farklı davranmalarıdır. Külçe şeklindeki altın başka maddelerle reaksiyona girmek istemezken, nanoboyuttaki altında bu durumun tam tersi gözlemlenmektedir.

Güncel proje fizibilite çalışmaları